28 November 2016
Wydział Fizyki UW
Europe/Warsaw timezone
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w tegorocznym Sympozjum Instytutu Fizyki Doświadczalnej, które odbędzie się w poniedziałek 28 listopada 2016, w siedzibie Wydziału Fizyki UW.Chcielibyśmy, aby tematem wiodącym tegorocznego Sympozjum było zagadnienie spinu w różnych kontekstach - od spinowej struktury protonu poprzez spin jąder atomowych i kropek kwantowych aż po problematykę spinu obecną w badaniach biofizycznych, fizyce medycznej i astronomii. Przewidujemy także prezentacje z innych obszarów badań aktualnie prowadzonych w Instytucie Fizyki Doświadczalnej.

Językiem Sympozjum jest język polski.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w pliku zaproszenia w formacie PDF
Starts 28 Nov 2016 08:30
Ends 28 Nov 2016 19:30
Europe/Warsaw
Wydział Fizyki UW
Sala 0.03
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa